Výtvarný ateliér pro děti

 

Děti se seznamují se základními výtvarnými technikami  - kresba, malba, tvorba s papírem, drátem, přírodninami. Jednotlivá témata jsou inspirována přírodou, okolním světem, zvířaty, jídlem, cestováním,…). Kroužek je zaměřen na rozvoj tvořivosti a vnímavosti k sobě i okolí.

 

kurzovné:   200,- Kč za 1 lekci

termín:       pondělí od 15:30 - 16:45

 Fotka
Fotka
Fotka
Fotka
Fotka
Fotka
Fotka
Fotka
Fotka
Fotka
Fotka
Fotka