Základy kresby

Výtvarný kurz pro všechny, kteří chtějí získat nebo rozvinout dovednosti v oblasti kresby, osvojit si základní poznatky a techniky této výtvarné oblasti.

 

Během kurzu se seznámíte se základními výtvarnými tématy:

 

Základy perspektivy

Kresba jednoduchého předmětu (kvádr - krabice, válec - hrnek) pro osvojení si základních principů kresby perspektivy a budování prostoru, včetně trochy základní teorie a ukázek z dějin umění.

Světlo a stín, pozitiv a negativ

Kresba zaměřená na stínování a světelné vztahy, tentýž předmět uhlem na bílý papír (soustředění se na stíny) a bílou křídou na černý papír (soustředění se na světla).

Struktura

Kresba zaměřená na detail, na vystihnutí dvou odlišných struktur (lesklá, hladká × hrubá).

Perokresba

Seznámení se se zajímavou technikou perokresby, včetně teorie a ukázek.

Učíme se od Starých mistrů

Kresba libovolnou technikou podle předlohové kresby z dějin umění (L. da Vinci, A. Dürer, Rembrandt, V. van Gogh aj.)

Mikro - makro

Kresba drobného předmětu na velký formát, procvičení si stínování a kresby detailů a struktur.

Kresba jako záznam hudby

Vyzkoušíme si i kresbu, která nebude vznikat na základě podnětů zrakových, ale sluchových. Při poslechu různých stylů hudby budeme zaznamenávat, co v nás hudba vyvolává (záznam rytmu, gradace, nálady, pocitů...)Fotka
Fotka
Fotka
Fotka
Fotka
Fotka
Fotka
Fotka
Fotka
Fotka
Fotka
Fotka
Fotka
Fotka
Fotka
Fotka
Fotka
Fotka
Fotka