Kurz kresby - zaměření na portréty

Pro koho:       pro začátečníky i pokročilé v oblasti kresby

Cíl kurzu:       pod vedením lektora rozvinout své schopnosti kresby podle živé předlohy, získat poznatky o technice kresby – o materiálech, práci se světlem, s perspektivou a o anatomii, vytvoření několika studií

Obsah:

  • lebka jako základ hlavy  - studie modelu lebky pro získání představy o základní anatomii, o proporcích hlavy, dobrovolný domácí úkol
  • stínové portréty - tušové kresby podle živého modelu pro získání představy o světlech a stínech obličeje, naučení práce se světlem, díky kontrastnímu nasvícení základ pro zachycování rysů v obličeji
  • části obličeje - nos a ústa - studie detailů obličeje podle zrcadla, vyzkoušení různých úhlů pohledu - základ práce s perspektivou, dobrovolný domácí úkol
  • části obličeje - oko a ucho - studie detailů obličeje podle zrcadla, vyzkoušení různých úhlů pohledu - základ práce s perspektivou, dobrovolný domácí úkol
  • portrét I. - studie hlavy podle živého modelu, rozvržení kompozice, stanovení základních tvarů a proporcí obličeje
  • portrét II. - studie hlavy podle živého modelu, práce na detailech, dokončení portrétu
  • perspektivní zkratka v portrétu - autoportrét z podhledu, kresba podle zrcadla, práce s rysy obličeje změněnými perspektivní zkratkou, dobrovolný domácí úkol
  • studie postavy v pohybu - kresba podle živého modelu, možnost vyzkoušet si zachycení různých postojů, práce s anatomií a perspektivou


Fotka
Fotka
Fotka
Fotka