Kresba a malba

Kurz je zaměřen na základy výtvarného umění. Během kurzu se volnou formou postupně seznamujete s různými uměleckými technikami a pracujete na základních výtvarných tématech. Jedná se o dlouhodobý semestrální kurz.

 

Komu je kurz určen?

 • pro začátečníky, kteří se chtějí seznámit se základními principy malby a rozvinout své výtvarné dovednosti
 • pro pokročilé výtvarníky, kteří ocení konzultaci a vedení lektorkou
 • pro všechny, kteří rádi malují a chtějí posunout své malířské schopnosti

 

Pro jakou věkovou kategorii je kurz vhodný?

 • dolní hranice pro samostatné návštěvy kurzu je 12 let
 • horní hranice omezena není – rozhodující je zájem a chuť se učit něco nového

 

Jak je to s pomůckami?

 • v ateliéru jsou k dispozici základní výtvarné pomůcky – akrylové a olejové barvy, ředidla, média, štětce, plátna, sololit, kreslící potřeby
 • v rámci úvodních lekcí máte možnost konzultovat s lektorkou kurzu různé tipy pro nákup vlastních výtvarných potřeb

 

Jaký je program kurzu?

Během celého semestru se postupně seznamujete s technikou malování olejem, akrylovými barvami, suchým pastelem, akvarelem a kombinováním výtvarných technik. Na různých tématech (zátiší, krajina, figura) se naučíte znázornit základní výtvarné vztahy jako je perspektiva, kompozice obrazu, kombinování barev, světlo a stín, struktura a další.

 • kresba zátiší podle skutečného modelu (objem tělesa, světlo a stín, perspektiva, kolorování olejovými barvami)
 • abstraktní vyjádření reálných předmětů či vlastních pocitů (volná malba individuálně zvolenými technikami – olej, akryl, pastel)
 • malba krajiny podle fotografie (zvládnutí vzdušné perspektivy, kompozice, kombinace světla, stínu a barev)
 • figura – stavba těla a jeho správné zobrazení, „usazení“ figury, správnost proporcí, detailnější zobrazení jednotlivých částí těla (obličej, ruce, …)
 • lektor Vás provádí (dle vašich zkušeností) všemi fázemi tvorby obrazu, po celou dobu výuky máte možnost konzultací
 • s kolegy podebatujete o umění, s lektorem nahlédnete do historie malířství
 • celá výuka probíhá v příjemné a tvůrčí atmosféře a respektuje vaše individuální tempoFotka
Fotka
Fotka
Fotka
Fotka
Fotka
Fotka
Fotka
Fotka
Fotka
Fotka
Fotka
Fotka
Fotka
Fotka
Fotka
Fotka
Fotka
Fotka
Fotka