Komunikace

Vzdělávací soustava od základní po vysoké školy se zaměřuje převážně na předávání a zapamatování informací (znám informace), méně již na rozvoj dovedností (vím, jak informace najít a pracovat s nimi). Praktické dovednosti pro konkrétní profese jsou vyučovány jen okrajově a předpokládá se jejich rozvoj v zaměstnání. Tomuto typu znalostí a dovedností se říká hard skills – doslova „tvrdé znalosti“ -  a jejich vnějším znamením je vysvědčení se známkami nebo vysokoškolský titul.

Co je však zcela opomíjeno vzdělávací soustavou, to jsou sociální znalosti a dovednosti soft skills – doslova „měkké dovednosti“. K těm patří např. jak rozpoznat jednotlivé typy lidí a jak s nimi jednat, jak umět prosadit svoje názory, jak se prezentovat na veřejnosti, umění pronést projev, umění chovat se ve společnosti v souladu se společenskými pravidly atd. Ve většinovém povědomí je zakořeněno, že někdo sociální dovednosti má vrozené a někdo je zase dobrý v něčem jiném. Řada lidí však pochopila, že tak jako je možné se naučit počítat rovnice, je možné se vzdělávat i v těchto sociálních dovednostech. Rozvoj sociálních dovedností skýtá v sobě velký potenciál pro bohatý a spokojený život lidí či pro rostoucí kariéru i konto.