Mgr. Lenka Kučerová - Žampová (olejomalba, akryl)

Lenka studovala na Katedře výtvarné výchovy na PdF UP v Olomouci (obor výtvarná výchova - pedagogika pro SŠ a ZUŠ) a dějepis na katedře historie PdF MU v Brně.  Od roku 1996 je členkou Unie výtvarných umělců Olomoucka. V současné době učí na ZŠ Komenium v Olomouci.

Během studií získala Cenu děkana PdF UP za cyklus kreseb, dále Cenu  Ruční papírny Velké Losiny za tvorbu z ručního papíru a Čestné uznání Ruční papírny Velké Losiny za objekty z ručního papíru.

Výtvarné zaměření:

Věnuje se olejomalbě, kresbě, řezbářství a drobné grafice. Inspiraci pro svoji tvorbu hledá v přírodě a ve městě. Díky absolvovanému kurzu potápění a expedicím ve Středozemním moři je častým motivem jejich obrazů podmořský svět.

Pravidelně se účastní jak kolektivních výstav, tak pořádá i samostatné výstavy.Fotka
Fotka
Fotka
Fotka
Fotka
Fotka
Fotka
Fotka