Pastelka

Výtvarný ateliér pro děti

 

Děti se seznamují se základními výtvarnými technikami  - kresba, malba, tvorba s papírem, drátem, přírodninami. Jednotlivá témata jsou inspirována přírodou, okolním světem, zvířaty, jídlem, cestováním,…). Kroužek je zaměřen na rozvoj tvořivosti a vnímavosti k sobě i okolí.


Fotka
Fotka
Fotka
Fotka
Ukázat celý článek

Práce dětí


Fotka
Fotka
Fotka
Fotka
Ukázat celý článek