Kreslení pravou mozkovou hemisférou

Fotka

dvoudenní víkendový kurz

Termín:
sobota 9.12. a neděle 10.12. od 10:00 do cca 17:00 hod.
Cena:
1900,- za kurz, přihlášení je platné po zaplacení ceny kurzu na účet sdružení: 2500295537/2010
Přihlášení:


Láká Vás kreslení a malování, ale chybí Vám impulz pro první krok?

Kreslili jste jako děti, ale už je to dávno ……

Rozhodli jste kreslit, ale nevíte jak a kde začít?

 

Zkuste KURZ KRESLENÍ PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU!

 

Tento poněkud složitě znějící název je v podstatě unikátní metoda výuky kreslení, jejíž autorkou je výtvarnice a pedagožka Dr. Betty Edwards.

Její metoda výuky, která nezávisí na výtvarném nadání či talentu, pracuje se souborem velmi jednoduchých kreslících cvičení, které mají za cíl postupně rozvíjet vaše výtvarné schopnosti. Cvičení zvládne opravdu každý, proto je kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou určen pro širokou veřejnost.

Po zvládnutí tohoto základního kurzu se můžete bez obav pustit do dalších výtvarných kurzů. Kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou vám dodá chuť i sebedůvěru do další tvorby.

 

Kurz je určen každému, kdo chce:

 • naučit se realisticky kreslit nebo rozvinout své dosavadní kreslicí schopnosti
 • naučit se vidět jinak - vidět jako výtvarníci
 • nebo pro zájemce o metodu výuky kreslení Dr. Betty Edwards.


Pro jakou věkovou kategorii je kurz vhodný?

 • Kurz je vhodný pro všechny, ale doporučuje se od 12 let, neboť je potřeba udržet soustředění a pozornost a to i v delších časových úsecích.


Je potřeba předchozích zkušeností nebo nadání?

 • Na tento kurz nepotřebujete žádné zkušenosti, je určen i pro úplné začátečníky, protože je zaměřen na odblokování schopnosti vnímat svět kolem sebe jiným způsobem, než jste zvyklí, a díky této schopnosti nového pohledu se během krátké doby naučí kreslit i začátečníci.


Co si mám s sebou přinést?

 • Všechny pomůcky obdržíte od nás, s sebou si doneste pouze fotografii sebe sama, jídlo a pití na celý den a samozřejmě dobrou náladu, chuť učit se a tvořit.


Jaký je program kurzu?

 • Nejprve každý nakreslí autoportrét podle fotografie tak, jak je zvyklý. To je důležité pro možnost srovnání.
 • Následuje soubor pečlivě volených cvičení, jejichž účelem je přechod od dominantní levé verbální hemisféry k pravé, kde je uloženo centrum tvořivosti a díky které vnímáme jinak.
 • Naučíte se kreslit trojrozměrný předmět na dvourozměrný papír, základní techniky a postupy kresby a především dívat se jinak, tak jako výtvarníci.
 • Těm, kteří dosud nekreslili, se otevřou nové obzory a pro ty, kteří už kreslí, ale mají pocit, že to není ono, dostane kresba nový rozměr.
 • Závěrečnou prací je autoportrét, na němž uvidíte svůj pokrok.
 

IMG_20140427_124051.jpg

 

Lektorem kurzu je  Mgr. art. Ondřej Moučka.  (www.facebook.com/ArsAnimalium)

 

Metoda Betty Edwards - KRESLENÍ PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU

Betty Edwards (narozena 1926 v San Franciscu, ve státě California) je americká učitelka umění a spisovatelka, nejvíce známá svou knihou "Kreslení pravou stranou mozku", vydanou v r. 1979. Do konce 90. let učila a prováděla výzkum na Kalifornské státní univerzitě. Získala titul bakalář umění, magistr umění a doktorát z oborů umění, pedagogika a psychologie. Založila Centrum pro výzkum mozkových hemisfér aplikovaný do vzdělávání

Všechny její pedagogické zkušenosti se týkaly výtvarného umění:  kresba, malba, historie umění, teorie barev a kurzy pro učitele umění. Kromě výtvarných workshopů organizovaných po celém světě, poskytovala také konzultace zaměstnancům významných nadnárodních společností, za účelem rozvoje jejich schopností kreativního řešení problémů.

Teorie kreslení a funkcí mozku

Když v roce 1979, v knize "Kreslení pravou stranou mozku", Betty Edwards uveřejnila svou metodu kreslení a učení, dostalo se jí okamžité pozitivní odezvy. Podstatou její metody je poznatek, že mozek má dva způsoby vnímání a zpracování reality:

Levá část mozku se zaměřuje na matematiku, logiku, detaily, verbální vyjadřování, je časově orientovaná, obsahuje strach, posuzuje a je v ní centrum pro naše přežití.
Pravá část mozku strach nezná, nezná ani čas. Nevyjadřuje se verbálním jazykem, ale hudbou, barvami, symboly. V pravé hemisféře se rodí naše nejúžasnější a nejtvořivější nápady.

Pro myšlení člověka by bylo ideální, kdyby obě hemisféry fungovaly v rovnováze.

Ve své metodě výuky kreslení Betty Edwards  vychází  právě z těchto poznatků o činnosti mozku. Při samotné výuce kreslení se zaměřuje na individuální vidění hran, linií, prostorů, vztahů, světel a stínů, později jejich kombinaci a vidění jich jako celku (vychází se z činnosti pravé hemisféry), nikoliv na to, jak by kreslený objekt měl vypadat a jak si to pamatujeme (činnost levé hemisféry).

 

PhotoGrid_1403042699651.jpg     IMG_20140614_152409.jpgJak se přihlásit?

Pro přihlášení do kurzu využijte kontaktního formuláře v sekci PŘIHLÁŠKY.
Místo ve všech kurzech je potřeba si rezervovat alespoň 3 dny předem!