Kresba a malba pro pokročilé

Fotka

pravidelný odpolední kurz - každé druhé pondělí

Termín:
každé sudé/ liché pondělí od 17:00 do 20:00 od 08.ledna 2018
Cena:
Cena kurzu je 3000,- Kč/6 lekcí, přihlášení je platné po zaplacení zálohy ve výši 50 % ceny kurzu na účet sdružení: 2500295537/2010
Kapacita:
2 lekce měsíčně (sudý/lichý týden)
Přihlášení:

Zvládli jste již základy různých výtvarných technik a zobrazení a chcete se dále výtvarně rozvíjet?

 

Komu je kurz určen?

  • pro pokročilé účastníky výtvarných kurzů, kteří se chtějí dále seznamovat s principy kresby a malby a rozvíjet své výtvarné dovednosti
  • pro pokročilejší výtvarníky, kteří ocení konzultaci a vedení lektorem
  • pro všechny, kteří akceptují program kurzu a pravidelnost čtvrnáctidenní docházky
  • pro všechny, kteří rádi malují a chtějí posunout své malířské schopnosti

 

Pro jakou věkovou kategorii je kurz vhodný?

  • dolní hranice pro samostatné návštěvy kurzu je 12 let
  • horní hranice omezena není – rozhodující je zájem a chuť se učit něco nového

 

Jak je to s pomůckami?

  • v ateliéru jsou k dispozici základní výtvarné pomůcky – akrylové a olejové barvy, ředidla, média, plátna, kartony, kreslící potřeby
  • každý účastník používá své vlastní štětce
  • v rámci úvodních lekcí máte možnost konzultovat s lektorem kurzu různé tipy pro nákup vlastních výtvarných potřeb

 

Jaký je program kurzu?

Úvodní hodina: seznámení s náplní kurzu, se základními kreslířskými a malířskými materiály a technikami, konzultace nad vybranými náměty a rozbor dosavadní tvorby a vymezení nových možností a postupů v tvorbě dle individuálních požadavků zájemců o kurz.

Zájemci si donesou vlastní fotografie či reprodukce děl, která budeme výtvarně zpracovávat s využitím různých malířských a kresebných postupů.

V rámci kurzu se účastníci seznámí s výtvarnými materiály v kresbě i malbě a s postupem práce i s volbou námětu.

V kresbě: tužka, uhly, rudky, pastelky, pastely, pera, tuše, voskové, mastné, suché pastely.

V malbě: lazurní barvy, akvarelové, akrylátové, olejové

Techniky: tradiční postupy, strukturální malba, kombinované techniky, lazury

Během kurzu budou účastníci postupně seznámeni se zákonitostmi kontrastu světla, barevných kontrastu a harmonických řad, perspektivou vzdušnou, světelnou i prostorovou, výřezem a zpracováním námětu – krajina, zátiší, přírodnina, struktury, draperie, portrét, figura, ad.

V přípravné práci bude náčrt, skica, kolorování a malba se zvoleným rukopisem dle námětu

1.Kresba zátiší, kolorování akvarelem, akrylovými i olejovými barvami

2.Abstraktní motiv- pocit, fantazie, hudební zážitek- olej, akrylát, individuální technika

3.Krajina mého srdce- libovolný motiv přírody, perspektiva, kompozice, kontrasty, - akryl, olej, pastel

4. Figurální motiv – anatomie, poměřování, blokování, proporce, detaily – kresebné a malířské studie

Během výtvarných kurzů nahlédnete do historie umění, seznámíte se všemi fázemi tvorby obrazu, bude zajištěn individuální přístup lektora, budete konzultovat svoji práci i s ostatními, je respektována výjimečnost každé osobnosti a individuální tempo práce.

 

Počet lekcí a cena kurzu:

  • Základní cena kurzu je 3000,- Kč a obsahuje 6 lekcí. Po vyčerpání těchto základních 6 lekcí si můžete dokoupit další lekce, vždy min. po 2 v ceně 1000,- Kč (500,- Kč za 1 lekci). Kurz probíhá 1 x za 14 dní.

 

 Kurz bude probíhat každé pondělí od 17:00 do 20:00 hod.

 Lektorkou kurzu je Mgr. Lenka Kučerová Žampová.Jak se přihlásit?

Pro přihlášení do kurzu využijte kontaktního formuláře v sekci PŘIHLÁŠKY.
Místo ve všech kurzech je potřeba si rezervovat alespoň 3 dny předem!