Arteterapie - rozvojový, sebepoznávací kurz

Fotka

listopad až červen - uzavřená skupina

Cena:
opakovaná platba po 2000,- Kč/ cena za lekci 500,- Kč
Přihlášení:

Jedná se o dlouhodobý prožitkový sebepoznávací kurz, který využívá obrazů jako prostředku komunikace mezi naším nevědomím a vědomím. Skrze obrazy se můžeme dozvědět, co skutečně cítíme, co potřebujeme, po čem toužíme.

V dlouhodobém kurzu, který bude probíhat od listopadu do června, se bude pracovat ve stále stejné skupině účastníků, což je pro práci s osobními tématy velmi důležité. Doufáme tedy, že skupina se utvoří již na počátku kurzu a účastníci spolu vydrží sdílet své zkušenosti až do června :)

Pro účast v těchto kurzech není vůbec nutné umět kreslit či malovat. 

Komu je kurz určen?

  • všem, kteří se rádi noří do hloubek své duše a chtějí se dozvědět něco víc o sobě, o své životní situaci
  • všem, kteří se zajímají o psychologii, o možnostech jejího spojení s výtvarným uměním
  • všem, kteří pomocí imaginace chtějí nahlédnout a vyjádřit své emoce, city, vnitřní konflikty
  • v neposlední řadě všem těm, kteří chtějí poznat něco nového a relaxovat

 

Pro jakou věkovou kategorii je kurz vhodný?

  • dolní hranice pro samostatné návštěvy kurzu je 18 let
  • horní hranice omezena není – rozhodující je zájem a chuť se učit něco nového, poznávat sám sebe

 

Jak je to s pomůckami?

  • v ateliéru jsou k dispozici základní výtvarné pomůcky – akrylové a olejové barvy, ředidla, média, štětce, plátna, kartony, kreslící potřeby
  • na seminář doporučujeme pohodlné oblečení a pokud rádi tvoříte na zemi, pak karimatku
 

Kurz bude probíhat ve čtrnáctidenním cyklu, vždy v úterky od 16:45 hod. do 19:45 hod.

 

Lektorkou kurzu je Mgr. Zuzana Faldynová.

V oblasti psychologie a vzdělávání působí samostatně již od roku 2003. Spolupracuje s řadou komerčních i neziskových organizací v roli supervizora, kouče a realizátora AC, je lektorem i garantem akreditovaných kurzů. Má bohaté zkušenosti s různými cílovými skupinami, profesní i klinickou psychodiagnostikou, lektorováním kurzů z oblasti psychologie, personalistiky, arteterapie a sociálně-psychologickými výcviky studentů. Svoji kvalifikaci neustále zvyšuje, je absolventkou akreditovaného 5-letého výcviku ve skupinové psychonalytické psychoterapii a celé řady krátkodobých vzdělávacích a výcvikových kurzů.

Svoje mnohaleté zkušenosti zužitkovává při vytváření koncepcí rozvojových programů, assesment a developement center. Můžete ji potkat jako lektora a trenéra kurzů typologie osobnosti, motivace, komunikace, týmové spolupráce, vedení lidí a dalších. Nejvíce ji těší intenzivní práce s malými skupinami a jednotlivci, která skýtá prostor pro rozvoj sebereflexe a uvolnění nevyužívaného potenciálu.

Přestože práce je pro ni posláním i zábavou, ráda relaxuje, a to především tancem v latinsko-amerických rytmech, v zimě pak sjížděním zasněžených kopců. Není jí však cizí ani občasné lenošení s podobně naladěnými blízkými lidmi, nejlépe někde na slunci.

 

zuzana-5.jpgzuzana640-1.jpgP3240001.JPGJak se přihlásit?

Pro přihlášení do kurzu využijte kontaktního formuláře v sekci PŘIHLÁŠKY.
Místo ve všech kurzech je potřeba si rezervovat alespoň 3 dny předem!