Ochutnávka arteterapie

Fotka

Termín:
úterý 19.9. od 17:00 do 20:00 hod.
Cena:
Cena kurzu je 500,- Kč, přihlášení je platné po zaplacení ceny kurzu na účet spolku: 2500295537/2010
Přihlášení:

Jednodenní kurz arteterapie je zaměřen na seznámení s problematikou arteterapie, s jejími cíli a možnostmi. Pod vedením lektorky si budete vizualizovat své vnitřní zkušenosti a představy a výtvarně je ztvárníte. Můžete tak získat nečekané  prožitky a nový náhled na různé své životní situace. Součástí semináře je i diskuze a analýza tvorby. Účastníci se tak mohou doplňovat a inspirovat, sdílet svůj zážitek.

Na tento jednodenní krátký relaxační seminář bude navazovat dlouhodobý kurz arteterapie, kde se bude pracovat ve stále stejné skupině účastníků. Skrze obrazy se můžeme dozvědět, co skutečně cítíme, co potřebujeme, po čem toužíme. Výtvarnými tvořivými aktivitami seminář podporuje sebevyjádření, sebepoznání, změnu stereotypů, odhalení nevědomých souvislostí a celkový osobní rozvoj.

Pro účast v těchto kurzech není vůbec nutné umět kreslit či malovat.

 

Komu je kurz určen?

  • všem, kteří se rádi noří do hloubek své duše a chtějí se dozvědět něco víc o sobě, o své životní situaci
  • všem, kteří se zajímají o psychologii, o možnostech jejího spojení s výtvarným uměním
  • všem, kteří pomocí imaginace chtějí nahlédnout a vyjádřit své emoce, city, vnitřní konflikty
  • v neposlední řadě všem těm, kteří chtějí poznat něco nového a relaxovat

 

Pro jakou věkovou kategorii je kurz vhodný?

  • dolní hranice pro samostatné návštěvy kurzu je 18 let
  • horní hranice omezena není – rozhodující je zájem a chuť se učit něco nového

 

Jak je to s pomůckami?

  • v ateliéru jsou k dispozici základní výtvarné pomůcky – akrylové a olejové barvy, ředidla, média, štětce, plátna, kartony, kreslící potřeby
  • na seminář doporučujeme pohodlné oblečení a pokud rádi tvoříte na zemi, pak karimatku

 

Lektorkou kurzu je Mgr. Zuzana Faldynová.

V oblasti psychologie a vzdělávání působí samostatně již od roku 2003. Spolupracuje s řadou komerčních i neziskových organizací v roli supervizora, kouče a realizátora AC, je lektorem i garantem akreditovaných kurzů. Má bohaté zkušenosti s různými cílovými skupinami, profesní i klinickou psychodiagnostikou, lektorováním kurzů z oblasti psychologie, personalistiky, arteterapie a sociálně-psychologickými výcviky studentů. Svoji kvalifikaci neustále zvyšuje, je absolventkou akreditovaného 5-letého výcviku ve skupinové psychonalytické psychoterapii a celé řady krátkodobých vzdělávacích a výcvikových kurzů.

Svoje mnohaleté zkušenosti zužitkovává při vytváření koncepcí rozvojových programů, assesment a developement center. Můžete ji potkat jako lektora a trenéra kurzů typologie osobnosti, motivace, komunikace, týmové spolupráce, vedení lidí a dalších. Nejvíce ji těší intenzivní práce s malými skupinami a jednotlivci, která skýtá prostor pro rozvoj sebereflexe a uvolnění nevyužívaného potenciálu.

Přestože práce je pro ni posláním i zábavou, ráda relaxuje, a to především tancem v latinsko-amerických rytmech, v zimě pak sjížděním zasněžených kopců. Není jí však cizí ani občasné lenošení s podobně naladěnými blízkými lidmi, nejlépe někde na slunci.

arteterapie4.jpgJak se přihlásit?

Pro přihlášení do kurzu využijte kontaktního formuláře v sekci PŘIHLÁŠKY.
Místo ve všech kurzech je potřeba si rezervovat alespoň 3 dny předem!