Výtvarný kurz pro děti

Fotka

každé pondělí od 15:30, pro děti ve věku 4 - 7 let

Cena:
200,- Kč za lekci, cena kurzu je 2000,- Kč/10 lekcí, přihlášení je platné po zaplacení zálohy ve výši 50 % ceny kurzu na účet sdružení: 2500295537/2010
Přihlášení:

Výtvarný kurz pro děti ve věku od 4 - 7 let. Tvořivými činnostmi se děti seznamují se základními výtvarnými technikami  - kresba, malba, tvorba s papírem, drátem, přírodninami. Jednotlivá témata jsou inspirována přírodou, okolním světem, zvířaty, jídlem, cestováním,…).

kurzy pro děti - strašidlo.jpg

    

Kurz probíhá každé pondělí, v době od 15:30 - 16:45.

Lektorkou kurzu je Mgr. Kamila Bartáková.Jak se přihlásit?

Pro přihlášení do kurzu využijte kontaktního formuláře v sekci PŘIHLÁŠKY.
Místo ve všech kurzech je potřeba si rezervovat alespoň 3 dny předem!